Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van mijnstudie.online zijn van toepassing op het bestellen, inschrijven en leveren van producten en diensten via deze website.

 

Ook zijn de examenregeling en ons privacy statement van toepassing. Voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling neemt u kennis van deze algemene voorwaarden, de examenregeling en het Privacy statement en de mededelingen die u nu leest.

In aanvulling op de algemene voorwaarden geldt ook specifiek dat mijnstudie.online gerechtigd is haar prestatie op te schorten in een situatie van overmacht of buitengewone omstandigheden.