top of page
Collega's die op kantoor werken

Privacy statement

Wij respecteren uw privacy en waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 

Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u zich bij ons registreert of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens kunnen uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en betaalgegevens omvatten. Wij verzamelen ook informatie over uw gebruik van onze website en diensten, inclusief informatie over de pagina's die u bezoekt, uw zoekopdrachten en de advertenties die u bekijkt.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van onze diensten aan u;

  • Het beheren van uw account;

  • Het verwerken van betalingen;

  • Het communiceren met u over onze diensten en aanbiedingen;

  • Het verbeteren van onze diensten en website;

  • Het opstellen van rapportages over het gebruik van onze diensten;

  • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of zoals vereist door de wet.

 

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, verlies of wijziging. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij van u bewaren en om verzoeken in te dienen om uw gegevens te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op als u van een van deze rechten gebruik wilt maken.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@mijnstudie.online.

bottom of page