Privacy statement

Maakt u gebruik van een product of dienst van mijnstudie.online dan worden persoonsgegevens gevraagd en vastgelegd. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor communicatie, de uitvoering van een cursus, examen, financiële verwerking en/of het uitgeven van een certificaat. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. Mijnstudie.online houdt zich daarbij aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Mijnstudie.online confirmeert zich aan het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Mijnstudie.online zal zorg dragen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens.

 

Regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens
Deze regeling inzage- en correctierecht persoonsgegevens geldt wanneer betrokkenen verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die verwerkt worden door mijnstudie.online in hun rol als verantwoordelijke conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Legitieme verwerking
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die we nodig hebben voor het beschikbaar stellen van onze producten en het uitvoeren van onze diensten. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor een ander doel.

Persoonsgegevens verwijderen
Op het moment dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten zullen wij deze verwijderen.

Links en verwijzingen naar externe bronnen
Op onze websites treft u een aantal links aan naar externe bronnen. Hoewel deze bronnen met zorg zijn geselecteerd, kan mijnstudie.online  geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties met persoonsgegevens omgaan.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van mijnstudie.online, dan kunt u deze richten aan: info@mijnstudie.online.